Registrační značka na přání a značka elektrického vozidla

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:12, 13
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR VOZIDEL 
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Registrační značka na přání a značka elektrického vozidla

Základní informace

Žádost o přidělení registrační značky na přání nebo značky pro elektrické vozidlo, které doposud není zapsané v registru silničních vozidel, lze podat nejdříve spolu se žádostí o zápis tohoto silničního vozidla do registru silničních vozidel.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí RZP (registrační značku na přání), pokud

  • neobsahuje hanlivé nebo pohoršující výrazy,
  • stejná registrační značka není přidělena k jinému silničnímu vozidlu, není rezervována a tabulka s touto registrační značkou není vedena jako odcizená, ztracená nebo zničená,
  • splňuje požadavky na formu a strukturu registrační značky na přání a
  • tabulky registrační značky nebo registrační značky na přání vozidla nejsou vedeny Policií České republiky nebo orgány Celní správy České republiky jako zadržené

Tabulky s přidělenou registrační značkou na přání vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku. Před vydáním tabulek s přidělenou registrační značkou na přání žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány.

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou velkými písmeny „EL“ následovanými kombinací velkých písmen latinské abecedy a arabských číslic (dále jen „registrační značka elektrického vozidla“), jde-li o silniční vozidlo používající jako palivo elektrickou energii nebo vodík

  • výlučně, nebo
  • v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

Tabulky s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů ode dne podání žádosti. Před vydáním tabulek s přidělenou registrační značkou elektrického vozidla žadatel odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností tabulky s přidělenou registrační značkou, pokud byly k silničnímu vozidlu vydány.

Kam se obrátit

Registrační značky na přání a registrační značky elektrického vozidla přidělí kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, těch je v České republice 206.

Kdo je oprávněn jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem jeho vlastníka.

Doklady nutné k žádosti

K žádosti přiloží

  • doklad totožnosti
  • technický průkaz silničního vozidla (pokud byl vydán)
  • osvědčení o registraci silničního vozidla (pokud bylo vydáno)
  • všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou (při výměně za RZP)

Správní poplatek

Správní poplatek je stanoven v položce 26 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu Kyjov.

Správní poplatek za vydání tabulky RZP - 5000 Kč / kus

Správní poplatek za RZ elektrického vozidla se nevybírá.

Lhůty pro vyřízení

Registrace vozidla je zpravidla vyřízena na počkání, pouze v případě většího počtu klientů před koncem úředních hodin bude žádost vyřízena v nejbližším možném termínu.

Komplikované případy budou řešeny podle správního řádu do 30 dnů.

Elektronické podání

Žádost nelze podat elektronicky.

Více informací

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete vyřizovat žádost.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě