Vydání třetí RZ na nosič nebo vydání nové RZ za poškozenou

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:12, 13
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR VOZIDEL 
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Vydání třetí RZ na nosič nebo vydání nové RZ za poškozenou

Základní informace

Výdej třetí tabulky registrační značky na nosič kol nebo nové tabulky RZ za tabulku poškozenou.

Kam se obrátit

Podat žádost lze u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností, těch je v České republice 206.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se souhlasem vlastníka vydá tabulku s registrační značkou již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou

  • k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu, nebo
  • v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou.

Kdo je oprávněn jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka.

Doklady nutné k žádosti

K žádosti se přiloží

  • doklad totožnosti,
  • technický průkaz silničního vozidla,
  • osvědčení o registraci silničního vozidla,
  • poškozenou tabulku s přidělenou registrační značkou.

Správní poplatek

Správní poplatek je stanoven v položce 26 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu Kyjov.

Správní poplatek za vydání tabulky RZ - 600 Kč.

V případě elektronického podání žádosti se správní poplatek snižuje o 20%

Lhůty pro vyřízení

Do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku.

Komplikované případy budou řešeny podle správního řádu do 30 dnů.

Elektronické podání

Žádost lze podat elektronicky.

Více informací

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete vyřizovat žádost.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory