Ztráta, zničení, poškození, odcizení TP a ORV

Název:Městský úřad Kyjov
Pracoviště:Masarykovo náměstí č.p. 1
 697 01 Kyjov
Číslo kanceláře:12, 13
Vyvolávací systém:na vyvolávacím systému - REGISTR VOZIDEL 
 popř. Klienti objednaní z internetu
  
Úřední hodiny: 
PO, ST8:00-11:00  12:00-17:00 hod.
ÚT8:00-11:00  12:00-15:00 hod.
ČTpouze po předchozí domluvě (8:00 – 11:00  12:00 – 14:00)
8:00-11:00  12:00-14:30 hod.

Ztráta, zničení, poškození nebo odcizení technického průkazu nebo ORV

Základní informace

Ztráta, zničení, poškození nebo odcizení technického průkazu nebo osvědčení o registraci.

Kam se obrátit

Podat žádost lze u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností, těch je v České republice 206.

Kdo je oprávněn jednat

Oprávněnou osobou k jednání je vlastník silničního vozidla nebo provozovatel vozidla.

Doklady nutné k žádosti

K žádosti se přiloží

  • doklad totožnosti
  • technický průkaz silničního vozidla, není-li ztracen, zničen nebo odcizen
  • osvědčení o registraci silničního vozidla, není-li ztraceno, zničeno nebo odcizeno

Správní poplatek

Správní poplatek je stanoven v položce 26 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu Kyjov.

Správní poplatek za vystavení duplikátu ORV za poškozený, zničený či ztracený - 500 Kč

Správní poplatek za vystavení duplikátu ORV za odcizený (protokol od PČR) - 100 Kč

V případě elektronického podání žádosti se správní poplatek snižuje o 20%

Lhůty pro vyřízení

Registrace vozidla je zpravidla vyřízena na počkání, pouze v případě většího počtu klientů před koncem úředních hodin bude žádost vyřízena v nejbližším možném termínu.

Komplikované případy budou řešeny podle správního řádu do 30 dnů.

Elektronické podání

Žádost lze podat elektronicky.

Více informací

Bližší informace poskytne obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde budete vyřizovat žádost.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 1/38

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 1/38, Kyjov 1

Zobrazit v mapě

Přiložené soubory