Podněty a závady

Nově můžete nahlásit problémy, podněty či závady prostřednictvím Mobilního rozhlasu