Bydlení pro osoby v nepříznivé životní situaci - DLE ZÁKONA č. 108/2006 Sb., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Azylové bydlení - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

lrmrf4jlly

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi je zařízení, kde je poskytována sociální služba s nepřetržitým provozem. Nachází se na ulici Brandlově čp. 127/16. Tuto službu zajišťuje CSS Kyjov, p. o. města Kyjova.

Posláním je pomoc ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi při řešení problémů spojených 
se ztrátou bydlení a poskytnutí podpory v návratu k běžnému způsobu života.
Cílem je, aby žena a matka s dětmi/dítětem nalezla vhodné samostatné bydlení, byla schopna samostatně řešit své problémy, vrátila se zpět do běžného života a upevnila nebo obnovila kontakt s rodinou.
Cílovou skupinu tvoří ženy a matky s dětmi, které se staly oběťmi domácího násilí a trestné činnosti, nebo které se ocitly bez přístřeší a v krizi.

Kapacita:

  • 3 samostatné pokoje s kapacitou 7 osob (3 matky a 4 děti).
  • Pobyt je zde časově omezen – smlouvu lze uzavřít max. na dobu 1 roku.

Ceník:

  • samostatná žena, těhotná žena     130 Kč/den
  • matka                                                 100 Kč/den
  • dítě                                                       70 Kč/den

Kontakty: