Bydlení pro osoby v nepříznivé životní situaci - DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Dům s pečovatelskou službou - město Kyjov

Byty v Domě s pečovatelskou službou jsou určeny pro seniory od 65 let a osoby se zdravotním postižením nad 18 let z Kyjovska, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Dům s pečovatelskou službou se nachází na ulici tř. Palackého 67 Kyjov. Jedná se o 70 bytů zvláštního určení, z nichž je 5 jednopokojových bezbariérových, 54 jednopokojových, 10 dvoupokojových a 1 třípokojový. Ke každému bytu náleží sociální zařízení (WC, umývadlo, sprchový kout nebo vana), kuchyňská linka, sklep a balkon. V těchto bytech je zajištěn výkon pečovatelské služby prostřednictvím Centra sociálních služeb Kyjov, příspěvkové organizace města Kyjova, která také Dům s pečovatelskou službou spravuje.

Žádost o umístění do DPS Kyjov si může podat každý občan, který je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu 2. nebo 3. stupně, má trvalý pobyt na území Kyjovska, je způsobilý k právním úkonům a není dlužníkem města Kyjova. Výhodou je být příjemce příspěvku na péči a být potřebný úkonů pečovatelské služby, tzn. využívat sociální služby alespoň 5 hodin měsíčně. Žádost o umístění do DPS Kyjov je k dispozici na Odboru sociálních věcí MěÚ Kyjova nebo internetových stránkách www.css-kyjov.cz.

Žádost posuzuje Sociální a zdravotní komise na základě místního šetření provedeného v domácnosti žadatele. Žádost je hodnocena podle zdravotního stavu žadatele, sociálních důvodů, poskytovaných úkonů sociální služby a vhodnosti současného bydlení. O přidělení bytu zvláštního určení rozhoduje Rada města Kyjova.

Ceník: Cena za pronájem bytu je 50 Kč za m2, uživatel dále platí zálohy na poskytované služby spojené s provozem DPS. Uživatel si kromě nákladů na bydlení hradí také čerpání sociálních služeb.

Kontakty na DPS:

Žádosti do DPS Kyjov se podávají na adrese:

  • Městský úřad Kyjov, odbor sociálních věcí,
  • Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov

Sociální pracovnice, Bc. Jana Hladišová, DiS.

Přiložené soubory