Na koho se obrátit

Druh práce

Pracovník

Telefonní

   číslo

Označení kanceláře

Vedoucí odboruMgr. Jaroslav Řihánek, MBA

518 697 488

724 009 918

II. patro, kancelář č. S30

Koordinátorka - komunitní 

plánování sociálních

služeb Kyjovska,

dotace v sociální oblasti

Bc. Marcela Prchalová, DiS.

518 697 571

602 515 693

II. patro, kancelář č. S31a

Oddělení sociální péče

Vedoucí oddělení

Sociální kurátorka

Sociální práce s osobami žijícími

rizikovým způsobem života, 

etnické menšiny

Margita Procházková, BA

518 697 477

602 155 657

přízemí, kancelář č. S11

Sociální práce

Sociální práce s rodinami

Mgr. Hana Kolaříková

518 697 455

778 768 712

přízemí, kancelář č. S13

Sociální práce

Sociální práce se seniory, 

agenda opatrovnictví

Bc. Kristina Lopraisová, DiS.

518 697 494

770 143 234

přízemí, kancelář č. S13

Sociální práce 

s osobami ohroženými sociálním 

vyloučením - riziko ztráty bydlení 

s osobami se zdravotně postiženými

Bc. Martina Hladišová, DiS.

518 697 475

778 768 710

přízemí, kancelář č. S12

Sociální práce 

s osobami ohroženými sociálním 

vyloučením - riziko ztráty bydlení 

Mgr. Miroslav Mlčoch

518 697 493

778 962 681

přízemí, kancelář č. S12

Sociální práce 

Sociální práce se seniory, 

žádosti do DPS

Bc. Jana Hladišová

518 697 589

778 441 254

přízemí, kancelář č. S14

Agenda opatrovnictví 

a sociálních pohřbů

Bc. Ivana Sasínková

518 697 489

778 768 713

přízemí, kancelář č. S14

Agenda opatrovnictví 

a zdravotnictví

Jana Dohnálková

518 697 478

770 149 121

přízemí, kancelář č. S14

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

Vedoucí odděleníMgr. Lucie Raisiglová, DiS. 

518 69 479

778 527 341

I. patro, kancelář č. 29d

Sociálně-právní ochrana:

Právník odboru

Přestupkové a správní řízení

schválení právních jednání za děti

Kolizní opatrovnictví

Bzenec, Dambořice, Kostelec

Mgr. Kateřina Rybová

518 697 471

770 106 698

I. patro, kancelář č. 29b

Náhradní rodinná péče: 

Bukovany, Bzenec, Dambořice, 

Domanín, Hovorany, Hýsly, Ježov, 

Kelčany, Labuty, Lovčice, 

Nechvalín, Ostrovánky, Skalka,

Svatobořice – Mistřín, Syrovín, 

Šardice, Těmice, Uhřice, Vlkoš, 

Vracov, Vřesovice, 

Žádovice, Žarošice, Žeravice

Mgr. Jana Novotná 

518 697 487

778 542 207

Il. patro, kancelář č. S31

Náhradní rodinná péče:

Archlebov, Bohuslavice, Čeložnice, 

Dražůvky, Kostelec, Kyjov, 

Milotice, Moravany, Mouchnice, 

Násedlovice, Nenkovice, Skoronice, 

Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, 

Vacenovice, Věteřov, Želetice, 

Ždánice

Bc. Iveta Svobodníková

518 697 498

770 197 406

Il. patro, kancelář č. S31

Kurátorka pro děti a mládež:

Archlebov, Bohuslavice, Bzenec, 

Čeložnice, Dambořice, Kostelec, 

Milotice, Moravany, Násedlovice, 

Nenkovice, Stavěšice, Strážovice, 

Svatobořice – Mistřín, Uhřice, 

Vacenovice, Žádovice, Žarošice, 

Želetice, Žeravice, Ždánice

Mgr. Hana Dokoupilová

518 697 485

724 192 124

I. patro, kancelář č. 29c

Kurátorka pro děti a mládež:

Bukovany, Domanín, Dražůvky, 

Hovorany, Hýsly, Ježov, Kelčany, 

Kyjov, Labuty, Lovčice, 

Mouchnice, Nechvalín, 

Ostrovánky, Skalka, Skoronice, 

Sobůlky, Syrovín, Šardice, 

Těmice, Věteřov, Vlkoš, 

Vracov, Vřesovice

Bc. Barbora Tvarogová, DiS.

518 697 463

778 477 151

I. patro, kancelář č. 29c

Sociálně-právní ochrana:

Bzenec, Domanín, Hýsly, Ježov, 

Syrovín, Těmice, Vřesovice, 

Žeravice

Mgr. Martina Coritarová 

518 697 474

778 477 154

I. patro, kancelář č. S23

Sociálně-právní ochrana:

Dambořice, Dražůvky,

Kostelec, Lovčice, Násedlovice,  

Uhřice, Žarošice, Ždánice, 

Bc. Eva Hrebíková, DiS.

518 697 490

778 527 342

I. patro, kancelář č. S23

Sociálně-právní ochrana:

Kelčany, Labuty, Skalka, 

Žádovice

ulice Kyjova: 

B. Němcové, Boršovská, 

Bukovanská, Dobrovského, 

Dvořákova, Husova, 

Ivana Javora, Jalovcová, 

Karla Čapka, Koliba, Kollárova, 

Kostelecká, Květná, Luční, 

Masarykovo náměstí, 

Mezivodí, Moravanská, 

Nádražní, Nětčická, 

Pod Kohoutkem, Pod Lipami, 

Pod Vinohrady, Pod Zvonicí, 

Polní, Seifertovo náměstí, 

sídliště Klínky,  sídliště Zahradní, 

Svatoborská, Školní, U Malšinky, 

Urbanova, Václava Bzeneckého, 

Vinohrady, Za Humny, Žižkova, 

Yvetotská

Bc. Hana Šturma, DiS. 

518 697 480

778 477 169

I. patro, kancelář č. 29a

Sociálně-právní ochrana: 

Bohuslavice, Mouchnice, 

Skoronice, Vlkoš

ulice Kyjova

Bezručova, Brandlova, 

Čelakovského, Dr. Joklíka, 

Fügnerova, Havlíčkova, Chmelenec, 

J. Úprky, Janáčkova, Jiráskova, 

Jungmannova, Jurovského, 

Klvaňova, Köhlerova, Krátká, Lidická, 

Mezi Mlaty, Mlýnská, Na Trávníkách, 

náměstí Hrdinů, Nerudova, Příční, 

Riegrova, Růžová, 

sídliště M. Švabinského, 

sídliště Za Stadionem, 

sídliště U Vodojemu, Smetanova, 

Strážovská, Sv. Čecha, Tichá, 

třída Komenského, 

třída Palackého, Tyršova, U Parku, 

U Sklepů, Újezd, Vrchlického

Mgr. Angela Blahová

518 697 472

778 477 178

I. patro, kancelář č. 29a

Sociálně-právní ochrana:

Archlebov, Bukovany, Milotice, 

Nechvalín, Ostrovánky, 

Svatobořice - Mistřín,

Vacenovice, Vracov

Mgr. Jana Křížová

518 697 491

602 512 051

I. patro, kancelář č. S21

Sociálně-právní ochrana:

Čeložnice, Hovorany, Nenkovice, 

Moravany, Sobůlky, Stavěšice,

Strážovice, Šardice, Věteřov, 

Želetice

Bc. Klára Jandásková

518 697 484 

606 780 742

I. patro, kancelář č. S21