Přírodní zajímavosti

Přírodní park Chřiby
9

Chřiby (v roce 1991 vyhlášeny přírodním parkem) jsou proslulé zachovalými bukovými lesy, skalními útvary, studánkami, vyhlídkovými místy i hlubokými údolími. Nachází se zde i…

Přírodní park Ždánický les

Pro Ždánický les (roku 1996 vyhlášený přírodním parkem) a Věteřovskou vrchovinu jsou charakteristické hluboké listnaté lesy. Převládají zde karpatské dubohabřiny, v nejvyšších…

Naučné stezky
7

Naučná stezka Po hranici Délka: 3,6 km Náročnost: 2 Naučná stezka byla slavnostně otevřena v květnu 2017 a zavede vás na úsek historické hranice milotického a buchlovského panství…