Zateplení objektu DDM – klubovna

IMG_20211004_083813

kt43z0sw54Projekt řešil snížení energetické náročnosti objektu klubovny DDM v Kyjově, Husova 370, 697 01 Kyjov. Objekt se nachází na parcele č. st. 660 v katastrálním území Kyjov [678431]. Navržená opatření pro snížení energetické náročnosti objektu zahrnovala zateplení střechy a výměnu výplní otvorů.

Cílem projektu bylo snížení spotřeby energie na vytápění objektu, a tím i produkce emisí znečišťujících látek do ovzduší. Realizací projektu došlo ke snížení spotřeby energie na vytápění objektu o 30,59 % a poklesu produkce emisí skleníkových plynů o 21,52 % oproti původnímu stavu.

Harmonogram realizace

  • 06/2021 – 08/2021

Rozpočet stavby

  • Celkové náklady stavby bez DPH: 2 549 159,13 Kč
  • DPH 21 %: 535 323,42 Kč
  • Celkové náklady stavby vč. DPH: 3 084 482,55 Kč

Struktura financování

V rámci zajištění podpůrných zdrojů financování akce byla podána žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí: " Zateplení objektu DDM - klubovna", registrační číslo projektu (CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011667). Žádost byla schválena ze strany řídícího orgánu  a doporučena k financování.

  • Žádost: Zateplení objektu DDM – klubovna (CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011667)
  • Výše dotace OPŽP: 651 639,10 Kč (35 % způsobilých výdajů projektu)
  • Vlastní zdroje žadatele: 1 210 186,90 Kč (65 % způsobilých výdajů projektu)Nezpůsobilé výdaje: 834 476 Kč

Odkazy

Přiložené soubory