2023

Likvidace srážkových vod na ZŠ J. A. Komenského

20230720_131601
Vytvořeno:

Projekt řeší vybudování systému svedení, zadržení a akumulaci dešťových vod z části střech a zpevněných ploch v areálu ZŠ J. A. Komenského pro možnost jejich následného využití na splachování wc nebo zálivku zeleně v okolí školy.

Jedná se o velkou plochu, kdy v období tzv. sucha, vyvstává problém při zavlažování zeleně v areálu školy. Při větších srážkách, jako byly například v roce 2020, je totiž možnost dešťovou vodu řádně použít, ať už za účelem splachování sociálních zařízení v budově školy, anebo se touto uspořenou vodou bude zalévat rostlinná vegetace ve školní zahradě, která se plánuje do budoucna revitalizovat. 

Zbudování dané vodohospodářské stavby má příznivý dopad na životní prostředí. Z jednotlivých objektů retenčních nádrží budou zhotoveny výtlaky do stávající akumulační nádrže umístěné v suterénu školy, odkud budou zachycené dešťové vody využívány právě na splachování wc, anebo k zavlažování okolní zeleně.

Harmonogram realizace

06/2023 –10/2023

Rozpočet stavby

  • Celkové náklady stavby bez DPH: 4.880.000,- Kč
  • DPH 21 %: 1.024.800,- Kč
  • Celkové náklady stavby vč. DPH: 5.904.800,-Kč

Struktura financování

V rámci zajištění podpůrných zdrojů financování akce byla podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí České republiky  prostřednictvím Národního programu Životního prostředí z programu "Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích a zajištění povodňové ochrany intravilánu" (Akce byla ze strany řídícího orgánu schválena a doporučena k financování.

  • Výše dotace: 4.409.442,50 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 1.495.357,50 Kč

gndemdlcjo

Přiložené soubory