2023

Protipovodňová opatření města Kyjova

varovný
Vytvořeno:

gnmrfgkd8aProjekt spočívá v doplnění digitálního povodňového plánu pro město Kyjov, pořízení digitálního povodňového plánu pro ORP Kyjov a pořízení varovného systému ochrany před povodněmi pro město Kyjov.

Obsahem projektové dokumentace jsou podmínky, na jejichž základě bude doplněn a revidován digitální povodňový plán pro město Kyjov, zpracován digitální povodňový plán pro ORP Kyjov, zmodernizována síť varovného informačního systému pro město Kyjov, zmodernizováno stávající vysílací pracoviště a modernizace bezdrátových hlásičů v místní části Bohuslavice. Ve městě se v současné době nachází čtyři rotační sirény a bezdrátový rozhlas, který je zastaralý a funguje na analogovém přenosu dat. Rekonstrukce sirén není součástí projektu.

V minulosti bylo město zasaženo povodní několikrát, nejvýznamněji v letech 1970, 1997 a v roce 2010. Vzhledem k nebezpečí, které z povodní pochází a ke škodám, které byly napáchány během povodní v minulých letech, se město rozhodlo tento problém řešit.

Cílem projektu je správně posoudit povodňové nebezpečí a ochránit zdraví a majetek občanů města Kyjov díky instalaci lokálního varovného systému.

  • Celkové náklady projektu bez DPH činí 9.500.145 Kč
  • DPH 21% činí 1.995.030 Kč
  • Celkové náklady projektu vč. DPH činí 11.495.175 Kč

V rámci zajištění podpůrných zdrojů financování akce byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo životního prostředí z Operačního programu životního prostředí 2014-2020 "Protipovodňová opatření města Kyjova" (reg. č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_149/0014302). Akce byla ze strany řídícího orgánu schválena a doporučena k financování.

  • Výše dotace: 8.046.622,50 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 3.448.552,50 Kč