2023

Modernizace učebny praktického vyučování, ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově

IMG_20230111_132241
Vytvořeno:

go9n8w859s

Projekt řeší stavební úpravy spojené s modernizací učebny praktického vzdělávání v ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v Kyjově. Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v daném zařízení. Nástrojem pro dosažení cíle je modernizace stávající učebny praktických činností za účelem vytvoření multifunkčního vzdělávacího prostoru s širokým spektrem využití, který bude plnit zejména funkci tzv. cvičné kuchyňky, ale bude sloužit i pro další tvůrčí aktivity žáků. V rámci projektu je naplánován bezbariérový vstup do prostoru modernizované učebny.

Harmonogram realizace

07/2022 – 09/2022

Rozpočet stavby

  • Celkové náklady stavby bez DPH: 1.746.085,95 Kč
  • DPH 21%: 366.678,69 Kč
  • Celkové náklady stavby vč. DPH: 2.112.764,64 Kč

 Struktura financování:

Na předmětný projekt, v rámci zajištění podpůrných zdrojů financování akce, byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program (id.č. 117D03O003390). Akce byla ze strany řídícího orgánu schválena a doporučena k financování.

  • Výše dotace: 2.007.126,41 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 105.638,23 Kč

Galerie