Prevence

Hlídková činnost

Městská policie Kyjov drží nepřetržitou 24 hodinovou službu, tudíž je možné se na ni kdykoliv obrátit. Její hlídková činnost se nesoustředí jen na město samotné, ale také na Boršov, Bohuslavice a dále rovněž přilehlé zahrádkářské osady, vinohrady, garáže, čerpací stanice atd. 

Městské Kamerové Dohlížecí Systémy - MKDS

Hlavní úlohou kamerových systémů v městských aplikacích je zajistit monitorování vybraných lokalit. MKDS má vyvolávat větší pocit bezpečí a plnit úlohu prevence. Z praxe je zřejmé, že MKDS, které již byly nainstalovány, se staly postupně nedílnou součástí prostředků, jichž využívá policie pro prevenci, odhalení a následné vyhodnocení protiprávního jednání. Kromě tohoto plní kamerové systémy ve městech i funkci technického prostředku pro monitoring dopravní situace.

Kamerové systémy se zaměřují na:

 1. pouliční trestnou činnost, vandalismus, kapesní krádeže, krádeže jízdních kol, výtržnictví, fyzické napadání osob
 2. ochranu městského majetku i majetku dalších subjektů (bank, obchodních společností, drobných provozoven)
 3. ochranu majetku a nemovitostí našich spoluobčanů
 4. ochranu zaparkovaných vozidel před zcizením a krádežím věcí z vozidel
 5. projevy vandalismu, poškozování veřejně prospěšných zařízení, sprejerství, vylepování plakátů, konzumace alkoholu na VP, volné pobíhání psů, znečisťování veřejného prostranství
 • Základní charakteristikou provozování a využívání MKDS je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách.
 • MKDS jsou instalovány v místech, kde se nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci měst, kde jsou koncentrovány kulturní, komerční a společenské instituce a kde jsou dopravní uzly měst.
 • MKDS slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků.
 • Zároveň jsou MKDS využitelné pro aktuální koordinaci postupu bezpečnostních složek, hasičů, zdravotní služby apod. při závažnějším ohrožení bezpečnosti občanů.
 • O tom, že je určitý prostor monitorován, musí být občané města a jeho návštěvníci dostatečně srozumitelně informováni.
 • Režim dispečerského pracoviště MKDS musí být zajištěn tak, aby manipulaci s příslušnou technikou prováděla kompetentní a vyškolená obsluha a byl zabráněn vstup nepovolaným osobám.
 • Provozování MKDS musí být v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v ust. § 2 odst. 1 stanoví demonstrativní výčet činností obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Mezi ně například patří dohlížení na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívání k ochraně bezpečnosti osob a majetku či odhalování přestupků.

Informace o instalaci kamerových bodů městského kamerového systému

Přehled kamer a jejich rozmístění:

Kamera 1 - Masarykovo náměstí ze strany od radnice

Kamera 2 - Autobusové nádraží komplet

Kamera 3 - Parkoviště ulice Žižkova za kulturním domem

Kamera 4 - Masarykovo náměstí ze strany od třídy Palackého a křižovatka

Kamera 5 - Sídliště U Vodojemu

Kamera 6 - Třída Komenského a prostor před nádražím Č

Kamera 7 - Třída Komenského, prostor před poštou

Kamera 8 - Ulice Nětčická u smuteční síně

Kamera 9 - Ulice Nětčická u smuteční síně k baru Afrika

Kamera 10 - Okolí kina Panorama a křižovatka na ulici Nerudova

Kamera 11 - Veřejný vstup do atria radnice

Kamera 12 - Autobusové nádraží  - prostor před hospodou U Zubra

Kamera 13 - Muzeum a jeho okolí

Kamera 14 - náměstí Hrdinů