Psi

Lidé žijící ve městech, obzvláště v panelových domech, nemají jinou možnost než chovat psa přímo v bytě. Proto je nutné jejich pravidelné venčení. Lidé z rodinných domů, kde pes přebývá na dvorku, mají tuto úlohu značně ulehčenu. To ale v žádném případě neznamená, že se psem nemusí chodit ven. Pro psa je pohyb velmi důležitý zvláště v jeho mladším věku.

Legislativa

Problematiku týkající se psů řeší na území města Kyjov: " Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Kyjově a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů. 

Samotné venčení

Pravidelné venčení psů je velmi důležité. Vše by bylo v pořádku, kdyby každý majitel exkrementy svého psa uklízel. Město vyšlo majitelům vstříc a nechalo nainstalovat na některá místa speciální koše. Na koších jsou umístěny sáčky s papírovými lopatkami, určené pro pohodlné odklízení exkrementů. Exkrementy nejsou jen znečišťujícím prvkem, ale jsou i zdravotně závadné, proto je jejich odklízení důležité. Majitelé by neměli dovolovat psům vstupovat zvláště na dětská hřiště, pískoviště, apod., což je problémem při volném pohybu psa. Volné pobíhání psa a znečišťování exkrementy je přestupkem, za což může být uložena pokuta.

Odchyt psů

Městská policie Kyjov provádí odchyt volně pobíhajících psů ve městě, které po provedeném odchytu vždy umístí do odchytového kotce. Pokud se Vám pes zaběhne, informujte městskou policii. Když se shoduje odchycený pes s Vaším popisem, tak si psa vyzvednete.  Pokud se majitel nepřihlásí a neprojeví zájem nikdo jiný, je pes odvezen do útulku.

Informace o odchycených psech:

Skupina na facebooku, do které můžete přidávat přátele ochotné pomáhat při odchytu psů a hledání jejich majitelů.

Registrace 

Registrace psa je povinná, pro kyjovské občany se provádí na městském úřadě (adresa - Masarykovo náměstí 1, první patro, dveře č. 23).