Vybavení

Služební vozidla

Městská policie Kyjov má v současné době k dispozici dvě služební vozidla. Obě vozidla jsou strážníky využívána prakticky denně, a to k řádnému plnění jejich každodenních úkolů a povinností. Jedná se především o neustále probíhající hlídkovou činnost a zajištění chodu celého parkovacího systému ve městě. Vozidla jsou také nasazována do zabezpečení často probíhajících kulturních a sportovních akcí.

Služební zbraně

Služební zbraní je vybaven každý strážník Městské policie Kyjov. Má ji přidělenu již od svého nástupu. Jeho povinností je udržovat ji v provozuschopném stavu, připravenou kdykoli k použití. Také na připravenost jednotlivých strážníků je mimořádně dbáno. Střelecký výcvik je zajišťován průběžně během celého roku. Strážníkům jsou připravovány různé varianty nahodilých situací, které je mohou v ulicích potkat. Asi největším našim přáním je, aby nutnost střelby zůstala jen a jen na střelnici.

Měřič rychlosti

Měřič rychlosti (radar), byl pořízen z preventivních důvodů, na četné stížnosti samotných občanů města. Za tu krátkou dobu jeho používání, již můžeme říci, že řidiči v Kyjově jezdí mnohem více dle předpisů, než tomu bylo dříve.

Galerie