INFORMACE k volným pracovním místům

V souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, se volná pracovní místa na pozice úředníků Městského úřadu Kyjov (s výjimkou volných pracovních míst na dobu určitou, např. z důvodu zástupu za mateřskou a rodičovskou dovolenou, dlouhodobou pracovní neschopnost, apod., a pracovních míst, která nejsou úřednická)  obsazují pouze výběrovým řízením.

  • Uchazeč, který se hlásí na některou nabízenou pozici, musí splňovat požadavky stanovené pro dané výběrové řízení. Současně je nutné, aby uchazeč zaslal společně s přihláškou všechny dokumenty podle vypsaného výběrového řízení.
  • Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v životopise, osobním dotazníku, průvodním dopise apod.
  • Hlásí-li se zájemce do více souběžně probíhajících výběrových řízení, postačí připojení dokladů (životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů) pouze k jedné přihlášce.
  • Vybraní uchazeči budou prostřednictvím emailu nebo telefonicky pozváni k ústnímu pohovoru.
  • Požadované doklady (životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů) budou uchazeči zaslány zpět po ukončení výběrového řízení.
  • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.

Veškeré dotazy týkající se nabídky zaměstnání, studentských praxí atd., směřujte prosím na personální úsek.