Kyjov 2030

Město Kyjov ukončilo realizaci projektu s názvem „Kyjov 2030“. Projekt byl zaměřen na plánování budoucího rozvoje města a zkvalitnění služeb pro veřejnost. Realizace aktivit projektu probíhala v období 1. 4. 2019 - 31. 12. 2020 a byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010013). 

Cílem jedné z klíčových aktivit projektu bylo zefektivnit rozvoj města prostřednictvím vytvoření Strategie rozvoje města Kyjov s dopadem na území ORP 2021-2030. Jedná se o strategický dokument, pomocí něhož bude v následujícím období zabezpečována koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel města a okolí. 

Realizací projektu byl vytvořen také interaktivní portál občana. Cílem portálu je pomoc občanovi při vyřizování životních situací na Městském úřadě v Kyjově. Portál funguje na doméně kyjovproobcana.cz. a je propojen s webovou stránkou města www.mestokyjov.cz.

Obsahem další aktivity ukončeného projektu bylo zpracování studie proveditelnosti na vybudování městského krytého bazénu. Studie pomohla při volbě nejvhodnější varianty použité technologie, přínosu pro obyvatele a efektivity provozu. 

Přiložené soubory