Technické služby Kyjov, p.o.

K výkonu většiny komunálních a technických služeb zřídilo město Kyjov od 1.4.2013 samostatnou příspěvkovou organizaci Technické služby Kyjov  (najdete nás zde).

Hlášení poruch a požadavků (možno zadávat i elektronicky na info@tskyjov.cz)

  • zeleň, biotop: Ing. František Svoboda, tel. 778 449 665,
  • místní a účelové komunikace, veřejná prostranství, mobiliář, dětská hřiště: Ing. Jiří Krejčiřík, tel. 773 798 623
  • hřbitovy: Kamila Sojková, tel. 732 758 537
  • veřejné osvětlení: Jan Drábek, tel. 724 516 043
  • veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení (semafory): Lukáš Vlachovský, tel. 778 474 739

Náplň činnosti Technických služeb Kyjov je v základních bodech specifikována ve zřizovací listině. Podrobnější rozsah je uveden v následující příloze.

Odkazy 

Zřizovací listina vč. příloh, výroční zprávy o činnosti

Přehled činností

Související činnost

Veřejná pohřebiště v Kyjově, tj. hřbitov v Nětčicích, Boršově a Bohuslavicích, spravují Technické služby Kyjov, p.o. .
Smuteční síň pro obřady pronajímají jménem města Kyjova rovněž Technické služby Kyjov, p.o..
Zeleň, veřejné osvětlení, veřejná prostranství, dětská hřiště, městský mobiliář, tržnice, veřejné WC

Přiložené soubory