Údržba a opravy komunikací a chodníků

Opravy a údržbu chodníků provádějí Technické služby města Kyjova (dále jen "TSK") na základě ročního plánu oprav, který schvaluje Rada města Kyjova (viz. Plán zimní údržby místních komunikací).  
Drobné opravy a údržba se provádějí průběžně na základě podnětů a aktuální situace.  

Podněty na opravy lze podávat přímo na TSK nebo využít aplikaci "Hlášení závad

Hlášení závad pomocí mapového serveru

Občané mají možnost hlásit závady a nedostatky na majetku města či veřejném prostranství, a to pomocí mapového serveru. Jak na to, včetně odkazu na samotnou aplikaci, naleznete níže.

Stačí vyplnit jednoduchý interaktivní formulář v elektronické aplikaci

  • Zvolením možnosti "Přidat hlášení" a kliknutím do mapy můžete lokalizovat konkrétní místo, ke kterému se chcete vyjádřit, přičemž polohu daného bodu je možné až do odeslání hlášení libovolně měnit. Ve formuláři se dynamicky mění pohled na zadané místo, generovaný službou Google StreetView.
  • V samotném formuláři je třeba vybrat kategorii závady/problému a doplnit stručný popis.
  • Pokud si přejete být informováni o průběhu řešení, můžete přidat svoji e-mailovou adresu.
  • Můžete také připojit fotografie z místa hlášení (max. velikost 8 MB).
  • Po opsání kontrolního kódu a stisknutí tlačítka "Odeslat" se záznam uloží do databáze.
  • Správce aplikace, kterým je pověřená osoba města Kyjova, bude následně upozorněn e-mailem na nový požadavek.
  • Vložené hlášení bude v mapě viditelné až do jeho zpracování.

Hlášení prosím využívejte jen na závady technického charakteru (tzn. závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození komunikace, jejích součástí a příslušenství, poškození městského mobiliáře, veřejného osvětlení, zeleně či jiného majetku města).

Problémy související s dodržováním veřejného pořádku hlaste přímo městské policii.

Přiložené soubory