Rejstřík poskytovatelů služeb v oblasti prevence na Kyjovsku - 2024

Město Kyjov finančně podporuje prevenci ve školách Kyjovska. Jednou z podpory je také zpracování Rejstříku poskytovatelů služeb v oblasti prevence na Kyjovsku, jehož podobu a množství programů schvaluje Komise prevence kriminality Rady města Kyjova. Tento Rejstřík je k dispozici ve všech školách Kyjovska.