Zápisy se setkání skupin KPSS - 2023

V rámci komunitního plánování probíhá řada setkání, a to pracovních skupin, realizační skupiny, přičemž zápisy z těchto setkání jsou veřejné.

Pracovní skupina Osoby a rodiny rizikové, ohrožené v problémech a krizi - 2023

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením - 2023

Pracovní skupina Osoby s duševním onemocněním - 2023

Realizační skupina - 2023