Zápisy se setkání skupin KPSS - 2023

V rámci komunitního plánování probíhá řada setkání, a to pracovních skupin, realizační skupiny, přičemž zápisy z těchto setkání jsou veřejné.