Územní plán

Územní plán Hýsly
15

Územní plán sídelního útvaru Hýsly byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon). Územní plán Hýsly…