Územní studie "Šardice - lokalita v trati Za dědinou"

Územní studie byla pořízena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Možnost využití územní studie byla schválena pořizovatelem dne 21.03.2014 (schválení územní studieschválení aktuálnosti územní studie ). Data o územní studii byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 21.03.2014. Data o aktuálnosti územní studie byla vložena do evidence územně plánovací činnosti dne 13.04.2017.

Územně plánovací podklad je v této podobě aktuální a platný.

Do územně plánovacího podkladu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování).

Textová část

Grafická část