Příspěvkové organizace

Složka obsahuje informace o příspěvkových organizacích ZŘÍZENÝCH MĚSTEM KYJOVEM.

Město Kyjov je zřizovatelem 13 příspěvkových organizací, patří mezi ně:

  • 4 mateřské školy (MŠ Nádražní, MŠ Střed, MŠ Za Stadionem, MŠ Boršovská)
  • 2 sloučené základní a mateřské školy (ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, ZŠ a MŠ Kyjov - Bohuslavice)
  • 1 základní škola (ZŠ J. A. Komenského)
  • 1 základní umělecká škola (Základní umělecká škola Kyjov)
  • 1 knihovna (Městská knihovna Kyjov)
  • 1 dům dětí a mládeže (Dům dětí a mládeže Kyjov)
  • 1 kulturní středisko (Městské kulturní středisko Kyjov)
  • 1 sociální zařízení (Centrum sociálních služeb Kyjov)
  • 1 komunální organizace (Technické služby Kyjov)