Rozpočty příspěvkových organizací

Na tomto místě jsou zveřejňovány: NÁVRHY ROZPOČTŮ, SCHVÁLENÉ ROZPOČTY, NÁVRHY STŘEDNĚDOBÝCH VÝHLEDŮ ROZPOČTŮ a SCHVÁLENÉ STŘEDNĚDOBÉ VÝHLEDY ROZPOČTŮ příspěvkových organizací města Kyjova.

Způsob zveřejnění těchto dokumentů je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zvolen NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ZŘIZOVATELE.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění je možno schvalovat rozpočty příspěvkových organizací v souhrnných částkách. Rada města Kyjova při schvalování rozpočtů rozhoduje na základě podrobnějších rozpočtů.
Po schválení rozpočtů a po schválení závazných finančních ukazatelů města Kyjova vůči vlastním příspěvkovým organizacím, učiní příspěvkové organizace podrobný "rozpis" rozpočtu, se kterým dále během roku pracují.

Přiložené soubory