Město

Podpora přepravy seniorů v roce 2024

Návrh bez názvu (7)
Vytvořeno:

Již třetím rokem finančně podporuje město Kyjov své seniory a osoby se zdravotním postižením při přepravě vozidly taxi služby.

V tomto roce došlo k mírnému zpřísnění podmínek pro čerpání této podpory, a to v oblasti věku oprávněných osob, kdy se věk zvýšil z 65 na 70 let. Dále se podporuje přeprava jen ve městě Kyjově na předem vymezené místa, a to k lékařům, do nemocnice, na nákupy, hřbitovy, bohoslužby, nádraží a kulturní akce.

Důvodem zpřísnění byl návrh Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova, která na základě stížností občanů o možném zneužívání těchto poukázek rozhodla podmínky upravit.

Pro rok 2024 bylo zaregistrováno celkem 929 oprávněných osob, kterým bylo vydáno 25 poukazů v hodnotě 40 Kč na osobu. V lednu bylo ještě doregistrováno 102 oprávněných osob, které do konce roku 2023 registraci nestihly (z oprávněných důvodů).

V současné době vedení města řeší zapojení podpory seniorů pro přepravu do projektu Kyjovské karty, který se připravuje. V případě zapojení by se pak již poukazy nevydávaly a vše by bylo řešeno elektronickou formou, včetně plateb taxikářům. Vše je ale ještě v jednání a o konečné formě podpory budou občané včas informováni.

V tomto roce již vedení města neuvažuje o dalším výdeji poukazů.

Mohlo by Vás zajímat