Změna jména a příjmení

kladívko

Chcete změnit jméno nebo příjmení?

Na matrice v místě trvalého pobytu je nutné předložit:

  • písemnou žádost s odůvodněním
  • platný občanský průkaz
  • doklad o stavu: rodný list, popř. oddací list, rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci, úmrtní list manžela/manželky, rodné listy dětí, souhlas druhého rodiče dítěte, aj. (osvědčení o státním občanství pokud jde o nezletilé dítě)
  • správní poplatek 1 000 Kč

Změna příjmení po rozvodu manželství na příjmení předchozí:

  • pokud se mění příjmení od nabytí právní moci vyznačené na rozsudku o rozvodu (dále doklady výše uvedené):

do 6 měsíců, správní poplatek se nevybírá - forma oznámení

po uplynutí 6 měsíců od právní moci rozvodu, správní poplatek činí 100 Kč - formou žádosti o změnu příjmení, správním řízení

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 18/4

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 18/4, Kyjov 1

Zobrazit v mapě