Zvláštní matrika (v Brně)

brno

Chcete zapsat matriční událost uskutečněnou v cizině do zvláštní matriky?

Na matrice v místě trvalého pobytu je nutné předložit:

  • cizozemský matriční doklad (rodný list, oddací list, úmrtní list manžela/manželky) opatřený ověřením dle platných mezinárodních smluv spolu s překladem soudního tlumočníka v ČR
  • platný občanský průkaz, popř. cestovní doklad, doklad o státním občanství ČR, prohlášení, aj.
  • popř. další doklady potřebné ke zjištění a ověření správnosti údajů

Matrika zápis o matriční události občana ČR v cizině spolu s doklady zasílá na zvláštní matriku na Úřadu městské části Brno-Střed.

Kde nás najdete?

Budova úřadu Masarykovo náměstí 18/4

Budova městského úřádu na adrese Masarykovo náměstí 18/4, Kyjov 1

Zobrazit v mapě