Cestovní doklady

IMG_7221

Kde mohu podat žádost o cestovní doklad?

 • v České republice u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22.
 • V zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.
 • V Praze u Ministerstvu vnitra
 • Žádost o vydání cestovního dokladu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu.

Jaká žádost?

 • žádosti o cestovní pasy s biometrickými prvky se nevyplňují

Kdo může podat žádost?

 • občan starší 18 let
 • občan starší 15 let spolu se zákonným zástupcem
 • za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 • občan se musí vždy dostavit osobně, pokud žádá o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (dále jen e-pas), z důvodu pořízení fotografie atd.
 • osoby oprávněné k podání žádosti o e-pas se nemohou dát zastupovat na základě plné moci.

Kde vyzvednout vyhotovený cestovní pas?

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností v ČR. Pokud si žadatel zvolí při podání žádosti jiný úřad pro vyzvednutí vyhotoveného cestovního pasu zaplatí správní poplatek 100 Kč při vyzvednutí tohoto cestovního pasu.
 • v zahraničí na Zastupitelském úřadu, kde byla žádost podána
 • v Praze na Ministerstvu vnitra

Kdo vyzvedává cestovní pas?

 • občan starší 15 let na platný občanský průkaz nebo na platný cestovní pas
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může vyzvednout cestovní doklad pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • opatrovník za občana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům
 • občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena a rozhodnutí soudu ho neomezuje k vyřízení a vyzvednutí cestovního pasu (jinak vyzvedává CP opatrovník)

Lhůty pro vyřízení cestovního pasu a doba platnosti

 • Cestovní pas s biometrickými prvky typu SUPERBLESK se vydává ve lhůtě do 24 hodin u občanů starších 15 let za správní poplatek 6 000 Kč, u občanů mladších 15 let za správní poplatek 2 000 Kč.
 • Cestovní pas s biometrickými prvky typu BLESK se vydává ve lhůtě do 5 pracovních dnů u občanů starších 15 let za správní poplatek 3 000 Kč, u občanů mladších 15 let za správní poplatek 1 000 Kč.
 • Cestovní pas s biometrickými prvky se vydává ve lhůtě do 30 dnů u občanů starších 15 let za správní poplatek 600 Kč a u občanů mladších 15 let za správní poplatek 100 Kč.
 • Cestovní pas typu SUPERBLESK může vyzvednout oprávněná osoba pouze u ministerstva vnitra.
 • Cestovní pas typu BLESK může vyzvednout oprávněná osoba u ministerstva vnitra nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání cestovního pasu podána.

Platnost všech cestovních dokladů je:

 • u občanů starších 15 let – 10 let
 • u občanů mladších 15 let – 5 let

Co mám předložit na úřadě, když si žádám o cestovní pas?

dítě do 15 let:

 • rodný list dítěte - vždy
 • platný či neplatný cestovní pas
 • platný občanský průkaz rodiče, který přijde s dítětem požádat o vydání cestovního dokladu
 • správní poplatek:
 • 100 Kč  (v hotovosti nebo platební kartou) – cestovní pas ve lhůtě 30 dnů
 • 1 000 Kč  (v hotovosti nebo platební kartou) – cestovní pas v kratší lhůtě do 5 pracovních dnů (cestovní pas typu BLESK)
 • 2 000 Kč  (v hotovosti nebo platební kartou) – cestovní pas v kratší lhůtě do 24 hodin (cestovní pas typu SUPERBLESK)

Občan od 15 do 18 let:

 • platný občanský průkaz žadatele nebo platný cestovní pas
 • rodný list dítěte - vždy
 • občanský průkaz rodiče (toho co dává souhlas k vystavení dokladu)
 • správní poplatek:
 • 600 Kč  (v hotovosti nebo platební kartou) – cestovní pas ve lhůtě 30 dnů
 • 3 000 Kč  (v hotovosti nebo platební kartou) – cestovní pas v kratší lhůtě  do 5 pracovních dnů  (cestovní pas typ BLESK)
 • 6  000 Kč  (v hotovosti nebo platební kartou) – cestovní pas v kratší lhůtě  do 24 hodin  (cestovní pas typ SUPERBLESK)
 • odevzdat neplatný cestovní pas

Občan starší 18 let:

 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas
 • správní poplatek:
 • 600 Kč  (v hotovosti nebo platební kartou) – cestovní pas ve lhůtě 30 dnů
 • 3 000 Kč  (v hotovosti nebo platební kartou) – cestovní pas v kratší lhůtě  do 5 pracovních dnů  (cestovní pas typ BLESK)
 • 6  000 Kč  (v hotovosti nebo platební kartou) – cestovní pas v kratší lhůtě  do 24 hodin  (cestovní pas typ SUPERBLESK)
 • odevzdat neplatný cestovní pas.

Přiložené soubory