Tiskové zprávy

Novinářské akreditace na Slovácký rok

Vytvořeno:

Akreditace umožňuje řádně označeným zástupcům médií bezplatný vstup na jednotlivé pořady Slováckého roku 2015 a získání tiskových informací a materiálů dle nabídky.

Podmínky akreditace:

1. Novinář je povinen vyplnit přihlášku, na základě které je mu přidělena akreditace. K řádně vyplněné přihlášce musí být přiloženy následující doklady (bez nich nelze přihlášku přijmout):
- fotokopie platného průkazu včetně aktuální fotografie novináře
- informace o médiu, které zastupuje, včetně podpisu šéfredaktora

2. Akreditované novináře vybaví pořadatel kartičkou "PRESS", která musí být viditelně nošena! (Tyto kartičky však neopravňují ke vstupu na další, převážně společenské akce probíhající v době konání Slováckého roku 2015.)

3. Akreditace je limitována maximálním počtem 2 zástupců jedné redakce.

4. Akreditace se objednává elektronicky na mailové adrese b.vajcnerova@mukyjov.cz nebo telefonicky na čísle 518 697 418 či 778 722 933. Uzavírka přihlášek akreditací je v pátek 31. července 2015. Kartičky budou poté k vyzvednutí u tiskové mluvčí Městského úřadu Kyjov Barbory Vajčnerové.

5. Držitelé akreditace mohou v průběhu Slováckého roku 2015 počizovat potřebnou dokumentaci, nesmí však svým projevem rušit nebo omezovat vystupující ani diváky.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo omezit počet přidělených akreditací.

Formulář Přihláška k akreditaci ke stažení zde