Tiskové zprávy

Nový kotel z dotace. Žadatelům pomůže seminář.

Vytvořeno:

Výměna kotle už nemusí být strašákem lidí, ani jejich peněženek - díky takzvané „kotlíkové dotaci“, kterou připravuje Jihomoravský kraj z nového Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

„Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Připravovaný projekt je zaměřený na rodinné domy na území Jihomoravského kraje – jde o dotace, které jsou určeny fyzickým osobám,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města kyjovské radnice Roman Pekárek.

Žadatelé, kteří vymění kotel na pevná paliva za nový nebo také za plynový kondenzační kotel či tepelné čerpadlo, tak mohou zpátky získat až 85 procent vynaložených nákladů. Maximální výše dotace je bezmála sto třicet tisíc korun.

Předpokladem pro získání podpory ze strany kraje je i správně vyplněný formulář dotační žádosti. Právě z toho důvodu se město Kyjov rozhodlo uspořádat seminář pro veřejnost. „Školení se uskuteční 12. ledna. Zájemce na něm informujeme o jednotlivých podmínkách dotačního titulu a zároveň vysvětlíme, jak mají při vyplňování formuláře postupovat,“ řek Pekárek.

Žádosti budou moct lidé posílat nejspíš hned zkraje roku 2016: „Předpokládáme, že o dotace bude možné žádat od ledna do dubna následujícího roku,“ informoval vedoucí odboru, který upozornil, že financování výměny kotlů bude probíhat ex-post – tedy až zpětně, na základě uznatelných nákladů.