Tiskové zprávy

Na pořádek v Kyjově a Bohuslavicích dohlížejí noví asistenti prevence kriminality

Vytvořeno:

Už 5 lidí v poslední době získalo v Kyjově díky výborné spolupráci města a úřadu práce nové zaměstnání na radnici. Zatím posledními posilami jsou pomocná administrativní pracovnice a dva asistenti prevence kriminality. Formou veřejně prospěšných prací tak město pomáhá snižovat nezaměstnanost.

Do výběrového řízení na pozici asistentů prevence kriminality bylo pozváno 19 kandidátů, které na základě požadavků budoucího zaměstnavatele, Městského úřadu Kyjov, vytipoval
úřad práce. Tito uchazeči museli splňovat vedle trestní bezúhonnosti, českého občanství, dobrého zdravotního stavu a komunikativnosti taky několik specifických podmínek. „Asistent prevence kriminality může při službě čelit řadě konfliktů a jiným zátěžovým situacím, i proto musel vybraný kandidát prokázat třeba vyšší míru psychické odolnosti,“ doplňuje Pavlína Švidroňová z personálního útvaru města Kyjova.  

Asistenti prevence kriminality jsou civilní pracovníci, jejichž úlohou je monitorovat situaci v ulicích, u škol a v problémových lokalitách města. Náplní práce nových posil bude v součinnosti se strážníky působit v oblasti prevence kriminality, zajišťovat veřejný pořádek a zvyšovat pocit bezpečí občanů. „Jejich prioritou bude vykonávání dohledové činnosti v místní části Bohuslavice, o což žádali tamní obyvatelé, ale taktéž se budou pohybovat v zahrádkářských koloniích v Kyjově,“ říká velitel Městské policie Kyjov Lubomír Plachý a dodává, že momentálně město vyjednává s provozovatelem hromadné dopravy o možnosti přepravovat nové asistenty prevence kriminality z Kyjova do Bohuslavic a zpět bezplatně.

Kyjovským strážníkům tedy nově pomáhají celkem čtyři asistenti prevence kriminality. První dva byli přijati už v říjnu 2015, a protože se osvědčili, přibyli k nim teď další dva kolegové. Město platí jen část jejich mzdy, zbytek dokrývají státní a evropské dotace.