Tiskové zprávy

Společnými silami proti těžbě štěrkopísku

Vytvořeno:

Kyjov se připojil k podpisové akci proti těžbě štěrkopísku mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem. V lokalitě se totiž nachází zdroj pitné vody až pro 140 tisíc lidí žijících na Hodonínsku, Kyjovsku, Uherskohradišťsku a Břeclavsku. Nesouhlas mohou vyjádřit i občané - podpisem pod petici, která je na podatelnách Městského úřadu Kyjov k dispozici do konce srpna.

Prostor se nachází na pomezí Jihomoravského a Zlínského kraje. Hygienici ze Zlína dali těžbě zelenou, jejich jihomoravští kolegové však vydali nesouhlasné stanovisko. V případě havárie totiž podle jejich ředitele Davida Křivánka může dojít k narušení dodávky pitné vody. „Těžbou dojde k odkrytí podzemních vod a je to zátopová oblast. Pokud se tam dostane znečištění, je to nevratné a zdroj by zanikl. Je přitom pátý největší v republice a my riskujeme zánik nekonečného zdroje pitné vody kvůli těžbě na 20 let,“ uvedl pro ČTK Křivánek.

O prosazení těžby usiluje firma Františka Jampílka. Podstatou záměru je stanovení dobývacího prostoru o rozloze 50,122 ha. Pro vlastní těžbu by bylo dle projektu vymezeno cca 24ha. Výše roční těžby je stanovena na 200 000t/rok. Záměr těžby se nachází jen 540 metrů od pátého největšího zdroje pitné vody v ČR ležícího v katastrálním území Moravský Písek. Dobývací prostor leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje a také v aktivní záplavové zóně. Těžba by sice měla probíhat na území Zlínského kraje v katastrálním území Uherský Ostroh, ale všechny negativní důsledky, pokud jde o možné znehodnocení zdroje pitné vody a zvýšenou nákladní dopravu, ponesou obce hodonínského okresu a Jihomoravský kraj.

Záležitost, která se táhne už více než deset let, před nedávnem řešil starosta Kyjova František Lukl přímo s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Předseda vlády přislíbil aktivní účast. V tuto chvíli čeká na vyjádření ministra životního prostředí, ke kterému směřoval žádost o nové posouzení záměru EIA. Dalším jeho slibovaným krokem bude na úřadě vlády revize právních předpisů týkajících se této oblasti, především nařízení vlády z roku 1981, jež upravuje těžbu štěrkopísku, a o nějž se povolující orgány opírají. Vládní nařízení je zastaralé a neodpovídá dnešním podmínkám.

Premiér podpořil petici občanů také svým podpisem. Petiční akce na obou podatelnách Městského úřadu Kyjov poběží až do konce srpna.