Tiskové zprávy

Žáci a studenti inspirovali představitele města

Vytvořeno:

Co chybí Kyjovu, aby se v něm mladí lidé cítili co nejlépe? Otázka, kterou dnes zástupci města položili více než třicítce místních žáků a studentů. Ti mohou svými názory ovlivnit budoucí rozvoj města.

V suterénu kyjovské knihovny usedly ke stolům čtyři osmičlenné skupiny, z nichž jednu tvořili studenti Klvaňova gymnázia, druhou učni ze Středního odborného učiliště a zbylé dvě deváťáci ze základních škol Komenského a Dr. Joklíka. Představitelé města je požádali o tři náměty, co by se v Kyjově dalo podniknout či vybudovat pro zvýšení jejich spokojenosti. Každá ze skupin pak své nápady veřejně odprezentovala. „Besedy s občany pořádáme pravidelně, mladé, ještě nedospělé lidi na nich ale nevídáme. Mají zpravidla řadu svých zájmů typických pro jejich věk a o fungování a chod města se příliš nestarají. Jejich názory nás ale taky zajímají,“ vysvětlil účel setkání kyjovský místostarosta Antonín Kuchař. Ten spolu s tajemníkem úřadu pak zhodnotili možné přínosy, úskalí a uskutečnitelnost prezentovaných návrhů. Mezi nejdiskutovanější patřila témata, o kterých se v Kyjově mluví delší dobu. Výstavba krytého bazénu, snížení parkovacích ploch na Masarykově náměstí, úprava městského parku, rekonstrukce autobusového nádraží a nejlépe jeho přesun k tomu vlakovému. „Nádraží nepatří městu, ale o možnostech jeho obnovy s provozovateli mluvíme a rádi jim názor těch, kteří autobusovou dopravu využívají, přetlumočíme,“ dodal místostarosta. Zástupce města překvapila vyspělost názorů mladých lidí. K tvůrčí atmosféře nejspíš napomohla i přednáška Jana Slámy, která pracovní dopoledne zahájila. Sedmnáctiletý student jednoho z brněnských gymnázií se nechal úředně zplnoletnit, aby mohl podnikat. Začal už ve dvanácti letech a za sebou má už celou řadu úspěšných projektů. „Honzu jsme pozvali proto, aby svým vrstevníkům dokázal, že i v útlém věku je možné přicházet s kreativními nápady, věřím, že to splnilo účel,“ vysvětlil vedoucí organizačního a právního odboru kyjovské radnice Filip Zdražil. Z workshopu si zajímavé podněty odneslo nejen město, ale i samotní studenti – někteří z nich si vůbec poprvé vyzkoušeli, jaké to je pracovat ve skupinách, přijímat názory jiných a prosazovat ty své. I proto zástupci radnice už teď zvažují, že v příštím roce akci zopakují.


DISKUTOVANÉ NÁMĚTY:
Rekonstrukce koupaliště (zachování atrakcí a stávajících dispozic bazénů)
Výstavba krytého bazénu (nejlépe s plaveckou i odpočinkovou zónou)
Využití mlékárny (sportovní či menší obchodní centrum, parkovací místa)
Rekonstrukce autobusového nádraží (oprava čekárny, větší zastřešení)
Revitalizace parku (nové lavičky, zpevnění cest, vyhrazené místo pro pejskaře)
Výstavba zimního stadionu (větší kluziště, možnost založení hokejového klubu)
Redukce parkovacích míst na náměstí (vybudování parkovacího domu za kulturním domem)
Upravit návrh revitalizace parku před gymnáziem
Více využívat prostor Pod kaštany ke kulturním akcím