Tiskové zprávy

Městský úřad v Kyjově získal prestižní známku kvality

Image - 2023-11-02T094447.934
Vytvořeno:

Město Kyjov obdrželo závěrem roku 2018 certifikát normy ISO 9001:2015 pro výkon působnosti veřejné správy, který potvrzuje, že činnost města odpovídá požadavkům této normy, jsou jasně stanoveny kompetence i odpovědnost jednotlivých pracovníků za vykonávání příslušných činností, činnosti jsou poskytovány v souladu s interními i externími požadavky a v souladu s platnými předpisy, činnost je prováděna v požadované kvalitě. Certifikát byl vystaven na základě provedeného externího auditu, kterým byla prokázána shoda systému řízení s požadavky normy ISO 9001:2015.  

Zavedení systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2015 je jednou z klíčových aktivit projektu „Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002965, který je realizován na městském úřadě
a je  spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.

Certifikát systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2015 všeobecně platí jako doklad kvality řízení, kterým se posiluje důvěryhodnost města vůči občanům, zaměstnancům
i ostatním partnerům.