Procházka městem

Radnice_05
6

Radnice je nejvýznamnější kyjovskou památkou, postavena byla v letech 1561–62 italskými staviteli. Stavba je široká 22 metrů a dosahuje výšky 39 metrů. Byla vybudována v čele…

Zámeček_02
1

Zámeček se nachází v historicky nejstarší části města, dnešní Palackého ulici, a jedná se o nejstarší dochovanou stavbu ve městě. Byla postavena tehdejším majitelem Kyjova Janem…

Sloup_03

Mariánských sloup byl postaven koncem 20. let 17. století z podnětu kardinála Františka z Dietrichštejna jako poděkování městu za věrnost, kterou zachovalo město císaři…

Kostel_06
3

Trvalo téměř sto let, než byl v Kyjově na náměstí postaven a vysvěcen kostel Nanebevzetí Panny Marie. Roku 1626 daroval kardinál pozemek městu ke stavbě kostela ke cti P. Marie a…

Kaple sv. Josefa 8
6

Na místě nynější kaple sv. Josefa původně stával románský farní kostel sv. Martina, jehož pravděpodobná podoba je vyobrazena na vedutě Kyjova z r. 1715. Roku 1638 vyhořel, byl…

Gymnazium_Marek SVoboda

Na Komenského ulici se nachází novorománská budova kaple sv. Josefa Kalasanského, vystavěná v letech 1864 – 1868 stavitelem Josefem Bergerem. Vyrostla na místě bývalé kaple sv.…

Gymnazium_09
6

Jednou z velmi významných budov v Kyjově je Klvaňovo gymnázium. Budova gymnázia, jak ji známe dnes, vznikala vlastně naněkolikrát. Nejdříve piaristé, kteří přišli do Kyjova v roce…

03_ZUŠ
3

Budova byla postavena v letech 1728-1739, v době pozdního baroka. Tuto budovu nechal vystavět tehdy bohatý kyjovský měšťan Dominik Jurovský a sloužila jako domov chudým občanům…

Opevnění města

Na konci náměstí u jedné z budov městského úřadu – č.p. 1 najdete pamětní desku upomínající na opevnění města. V r. 1284 dal král Václav II. souhlas k opevnění města. Palisádou,…

Dům pro Julii Zemkovou_2018_Marek Svoboda
1
6

Kyjov je zcela výjimečnou záležitostí, co se meziválečné architektury týče. Přestože mezi válkami byl Kyjov se svými 4506 obyvateli (r. 1930) ve srovnání s jinými městy malým…