Tradice a folklor

Foklor v Kyjově

Lidové tradice Kyjovska v hudbě, krojích a zvycích Pro toho, kdo hledá prostředí, ve kterém žije tradice písniček, muzik, krojů, obyčejů a lidových řemesel, ten je na Kyjovsku…

Lidové tradice_stavění máje

Znáte některé lidové tradice? Během celého roku můžete na Kyjovsku vidět projevy těchto lidových tradic. Některé obyčeje se však slaví už jen v několika málo vesnicích. Příkladem…

Lidová řemesla

Na Kyjovsku mají své neopomenutelné místo lidová řemesla, tradiční rukodělná výroba i lidový pokrm. Místní zruční řemeslníci rozvíjejí starodávné dovednosti jako: vyšívání…