Folklor v Kyjově

Foklor v Kyjově

Lidové tradice Kyjovska v hudbě, krojích a zvycích

Pro toho, kdo hledá prostředí, ve kterém žije tradice písniček, muzik, krojů, obyčejů a lidových řemesel, ten je na Kyjovsku správně. Pokud chcete folklor poznat blíže, tady máte ideální příležitost. Přáli jste si někdy, aby se na chvíli zastavil čas? Na Kyjovsku to někdy jde! Třeba když uvidíte vinaře, kteří si před svým sklepem dopřávají zaslouženou sklenku po práci ve vinohradu, primáš kapely hrající své originální sólo, nebo stařenka v kroji jedoucí na kole do kostela. To nejsou připravená představení pro turistickou sezónu. Ještě mnozí tu stále tradicemi žijí, po celý rok, po celý život. Pro své potěšení, i z pokory k odkazu předků.

Folklor

Pojem, který neodmyslitelně patří ke Kyjovsku a k jeho obyvatelům. Je velmi pečlivě uchováván nejen v samotném městě Kyjově a jeho okolí, ale na celém Slovácku a je úzce spjat s životem člověka v tomto kraji. Ráz úrodného kraje jižní Moravy se vepsal do mentality zde žijícího lidu a s ní i do charakteru jeho tradičních zvyků, obyčejů, lidového umění, oděvu a hudebního projevu. V Kyjově se můžete setkat s ryzím, nefalšovaným folklorem, který si svůj obdiv našel nejen v České republice. Především pak bohatost kroje, kterým se pyšní jeho nositelé a libé zvuky linoucí se z cimbálů a houslí nenechají na sebe zapomenout.