2022

Obnova značení a doplňkové infrastruktury NS Kyjov - Bohuslavice

IMG_20220714_085317
Vytvořeno:
got0u9o3lt

Předmětem realizace projektu je obnova a doplnění turistického značení naučné stezky Kyjov – Bohuslavice, a to vč. instalace doplňkového mobiliáře v podobě vyhlídkových míst, laviček a informačních panelů. Součástí projektu jsou také aktivity spojené s vyčištěním prostor pro trasu NS a drobné zemní práce spočívající v zarovnání drobných erozních rýh za účelem zpřístupnění stezky široké veřejnosti.

Harmonogram realizace

05/2022 –07/2022

 Rozpočet stavby

  • Celkové náklady stavby bez DPH: 270.305,- Kč
  • DPH 21 %: 56.764,- Kč
  • Celkové náklady stavby vč. DPH: 327.069,-Kč

Struktura financování

V rámci zajištění podpůrných zdrojů financování akce byla podána žádost o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond z Programu rozvoje venkova: "OBNOVA ZNAČENÍ A DOPLŇKOVÉ INFRASTRUKTURY NS KYJOV - BOHUSLAVICE" (reg. č. 21/007/19210/564/205/002791). Akce byla ze strany řídícího orgánu schválena a doporučena k financování.

  • Výše dotace: 212.644,-Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 57.661 ,-Kč

gohg7xa5xt

Galerie