2022

Mezimlaty
1

Předmětem projektu je vybudování nových parkovacích stání, novostavbu chodníku a zbudování nového místa pro kontejnery v ulici Mezi Mlaty v Kyjově. Stavba je řešena jako celek a…