2022

Mezimlaty
8

Předmětem projektu byla novostavba chodníku a parkovacích stání v ulici Mezi Mlaty v intravilánu města Kyjov. Chodník v délce 50 m byl zhotoven z betonové dlažby a 12 parkovací…