2022

Parkoviště Mezi Mlaty Kyjov

Mezimlaty
Vytvořeno:

19c7v7ug48lPředmětem projektu byla novostavba chodníku a parkovacích stání v ulici Mezi Mlaty v intravilánu města Kyjov. Chodník v délce 50 m byl zhotoven z betonové dlažby a 12 parkovací stání ze zasakovacích roštů. Takový druh parkoviště je šetrný k životnímu prostředí. Parkovací stání navýšilo počet stání v dané lokalitě, která slouží pro místní obyvatele i širokou veřejnost. Chodník je od parkovacích míst oddělen a umožňuje bezbariérový pohyb chodců v řešeném prostoru.

Cílem projektu bylo přispět k zajištění udržitelného a  efektivního hospodaření se srážkovou vodou v zastavěném území města Kyjova.

 Harmonogram projektu:

06/2020 – 07/2023

Struktura financování:

Celkový rozpočet projektu:   1 596 341,19 Kč 

Podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR:   369 718,19 Kč

Spolufinancování z rozpočtu města Kyjova:  1 226 623,00  Kč

 Na realizaci projektu byla uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí.

 Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

  19c7zs43fpt

Galerie