2022

Parkoviště Mezi Mlaty Kyjov

Mezimlaty
Vytvořeno:

Předmětem projektu je vybudování nových parkovacích stání, novostavbu chodníku a zbudování nového místa pro kontejnery v ulici Mezi Mlaty v Kyjově. 

Stavba je řešena jako celek a proběhne v jedné etapě, kdy chodník bude z betonové dlažby, parkovací stání budou provedena ze zasakovacích roštů.

Realizace stavby je plánována na 05/06/2022.

Přiložené soubory