2022

Odstranění bariér v Centru sociálních služeb Kyjov - modernizace dveří - I. etapa

IMG_20220729_100648
Vytvořeno:

                                                 a

Předmětem realizace projektu je výměna dvou vstupních dveří a montáž automatických pohonů tří interiérových dveří v přízemí budovy, které jsou klíčové pro bezbariérový přístup do denního stacionáře a zázemí pečovatelské služby. Uživateli denního stacionáře jsou osoby se zdravotním postižením, které potřebují zabezpečit péči, kdy se o ně nemohou postarat jejich rodinní příslušníci nebo blízcí.

Harmonogram realizace

06/2022 –07/2022

Rozpočet stavby

  • Náklady stavby: 535.451,55,- Kč bez DPH
  • 15%DPH: 80.317,73Kč
  • Celkové náklady stavby: 615.769,28 Kč s DPH

Struktura financování

V rámci zajištění podpůrných zdrojů financování akce byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci programu 01331 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb: "ODSTRANĚNÍ BARIÉR V CENTRU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KYJOV" (id. č. 013D312006203). Akce byla ze strany řídícího orgánu schválena a doporučena k financování.

  • Výše dotace: 461.826,-Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 153.943,28Kč

Přiložené soubory