2022

Rekonstrukce MK na ulici Vrchlického

Image_web
Vytvořeno:

Loga IROPProjekt byl podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Předmětem projektu je komplexní revitalizace ul. Vrchlického v Kyjově. Nová jednosměrná komunikace bude mít šířku 3,0 m, vpravo od vozovky jsou navržena podélná parkovací stání šířky 2,0 m ze zámkové dlažby, vlevo od vozovky se nachází pruh pro cyklisty o šířce 1,5 m, kryt je rovněž ze zámkové dlažby. Po obou stranách komunikace budou ve stávajících trasách zbudovány nové chodníky ze zámkové dlažby o šířce 2 m. V rámci projektu bude zbudováno nové veřejné osvětlení - bude instalováno 11 stožárů výšky 8 m nad zemí, které nahradí
stávající nedostatečné osvětlení. Součástí projektu je také revitalizace přilehlého pásu zeleně po obou stranách ul. Vrchlického, která spočívá v terénních úpravách, založení trávníkových ploch a výsadbě 9 nových stromů.

Navrhované řešení vychází z pravostranné obruby, ke které je přimknuto podélné parkovací stání, přičemž pás zeleně na pravé straně uličního prostoru zůstane zachován. Stávající šířkové uspořádání dovoluje, aby se jednosměrná komunikace nacházela v trase stávající vozovky. Navrhovaný pruh pro cyklisty bude vybudován na úkor zeleného pásu nacházejícího se v levé polovině uličního prostoru.

Při budování této varianty bude nutné kácení 9 stromů a přeložení veřejného osvětlení. Kanalizační a vodovodní síť se částečně nachází přímo nad obrubníkem s betonovým základem.

Rozpočet a financování

  • Předpokládané realizační náklady stavby: 9 629 407,01 Kč vč. DPH
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 787 422,91 Kč
  • Dotace ze zdrojů EU (95 % zp. výdajů projektu): 4 548 051,76 Kč

Odkazy

Přiložené soubory