Aktuální projekty a investice

Ekor
2

Cílem projektu je rozšíření kapacit sběrného dvora a to jak pro město Kyjov tak i okolní obce a to za účelem zvýšení podílu recyklovatelných složek a omezení skládkovaných odpadů.…