Projekty v realizaci

Sběrný dvůr odpadů – Kyjov

Ekor
Vytvořeno:

xqz3nfxm4gCílem projektu je rozšíření kapacit sběrného dvora a to jak pro město Kyjov tak i okolní obce a to za účelem zvýšení podílu recyklovatelných složek a omezení skládkovaných odpadů.

Záměr je v souladu s recyklačními cíli ČR i plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.

 Realizací projektu dojde k vybudování sběrného dvora, vybaveného nájezdovými rampami pro separaci jednotlivých skupin odpadů. V rámci realizace budou pro jednotlivé druhy odpadů instalovány separátní kontejnery, budou zřízeny prostory pro oddělený sběr elektroodpadu a nebezpečných odpadů. Součástí záměru je pořízení informačního systému, který umožní dále motivovat občany k intenzivnější formě třídění odpadu.

Harmonogram projektu

01/2023 – 06/2025

Struktura financování

Na realizaci projektu jsou poskytnuty finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027.  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

  • Celkový rozpočet projektu: 53 917 849,10 Kč 
  • Dotace z Evropské unie: 45 830 171,73 Kč (85 %)
  • Spolufinancování z rozpočtu města Kyjova: 8 087 677,37 Kč (15 %)

Přiložené soubory