Projekty v realizaci

Logo

Cílem projektu je podpořit vznik a rozvoj dlouhodobě fungující místní komunity či platformy začínajících podnikatelů, vyvolat zájem o jejich dlouhodobou vzájemnou podporu a…

Ekor
2

Cílem projektu je rozšíření kapacit sběrného dvora a to jak pro město Kyjov tak i okolní obce a to za účelem zvýšení podílu recyklovatelných složek a omezení skládkovaných odpadů.…