Projekty v realizaci

Rozvoj elektronických služeb města Kyjova

Klávesnice
Vytvořeno:
tay9kpzgk7

Hlavním cílem projektu je rozvoj služeb eGovernmentu pro občany, podniky a veřejné orgány ve městě Kyjov prostřednictvím pořízení informačního systému s novými funkcionalitami.

Záměrem města je zavedení nových elektronických služeb (el. podání a el. platebních služeb) poskytovaných občanům prostřednictvím transakčních portálových řešení a publikace OpenDat pro veřejnost a automatizace a robotizace procesů pro zefektivnění interních činností vykonávaných zaměstnanci úřadu v rámci stávajících a nových informačních systémů města Kyjov.

Aktivity projektu:

1. Vybudování IS Portálu občana města s využitím zaručené elektronické identity občana

2. Automatizovaný proces evidence a zpracování dat z přestupků v dopravě způsobených překročením rychlosti v obci

3. Pořízení systémů a zařízení realizujících nástroje zajišťující bezpečnost informací úřadu

Projekt přinese rozšíření elektronických služeb poskytovaných v rámci stávajících i nových informačních systémů města Kyjov s cílem zachování a zajištění jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

Harmonogram projektu

01/2023 – 06/2024

Struktura financování

Projekt je realizovaný s finanční podporou Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (Priorita: Zlepšení výkonu veřejné správy).

  • Předpokládané celkové výdaje projektu: 3 884 617,88 Kč
  • Dotace z EÚ: 2 719 232,52 Kč (70%)
  • Dotace ze státního rozpočtu: 582 692,68 Kč (15%)
  • Vlastní zdroje žadatele: 582 692,68 Kč (15%)