Městské byty

Město Kyjov disponuje několika typy bytů.

Běžné obecní byty

Žádosti o nájem bytu, o prodloužení nebo ukončení nájmu se podávají na odboru majetkoprávním

Správu bytů vykonává společnost BYTASEN, spol. s r.o.

O uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Rada města Kyjova.

Kontaktní osoba na odboru majetkoprávním:

Kontakt na správce:

Byty v domě s pečovatelskou službou s č.p. 67 na tř. Palackého

Žádosti o nájem bytu na DPS se podávají na odboru sociálních věcí MÚ Kyjov.

Správu bytů vykonává Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města Kyjova.

O uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Rada města Kyjova.

Kontaktní osoba na odboru sociálních věcí:

Kontakt na správce:

 • Centrum sociálních služeb Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
 • Palackého 67, 697 01 Kyjov
 • www.css-kyjov.cz
 • email: info@css-kyjov.cz

Byty v domě s č.p. 127 na ulici Brandlova , které jsou určeny pro matky s nezletilými dětmi

Žádosti o nájem bytu se podávají na odboru majetkoprávním.

Správu bytů vykonává společnost BYTASEN, spol. s r.o..

O uzavření nájemní smlouvy rozhoduje vedoucí odboru sociálních věcí MÚ Kyjov na základě pověření Radou města Kyjova.

Kontaktní osoba na odboru majetkoprávním:

Kontakt na správce:

Činnosti vykonávané ve správě městských bytů

 • zajištění prodeje městských bytů
 • kontrola správy městských bytů
 • vydávání souhlasu k sepsání nájemní smlouvy
 • vydávání souhlasu k podnájmu bytu
 • vydávání souhlasu ke směně bytu
 • vydávání souhlasu k přechodu nájmu bytu
 • vydávání souhlasu k přijetí další osoby do bytu
 • evidence žádostí o nájem městského bytu
 • kontrola dodržování zásad bytové problematiky, hospodaření s byty ve městě a dodržování zákonnosti v tomto oboru
 • správa samosprávné bytové agendy
 • prodej bytů

Přiložené soubory