Projekty v přípravě

Kyjov - chodník v ul. V. Bzeneckého

Situace
Vytvořeno:

tb7p8m5s9tRealizací projektu bude vybudovaný nový chodník podél silnice I/54 v ul. V. Bzeneckého. Řešený úsek se nachází v blízkosti nové okružní křižovatky silnic I/54 se silnicemi II/422 a II/432 a vede ve směru ven z města Kyjov podél silnice I/54 až k objektu Sportovní haly SŠP Kyjov.

Chodník bude veden ve dvou větvích, kdy první větev vedoucí po pravé straně silnice I/54 (směrem do města) bude mít délku cca 215,0 m a druhá větev na levé straně u sportovní haly bude mít délku cca 32,0 m. Podél první větve chodníku na pravé straně bude umístěna železobetonová opěrná zeď. První a druhá větev chodníku bude propojena přechodem pro chodce a místem pro přecházení přes silnici I. třídy. Před přechodem pro chodce bude ve směru do centra města (příjezd od Vlkoše) provedena protismyková úprava v červené barvě. Místo pro přecházení je navrženo v místě staničení km 0,159 a bude propojovat 1 větev chodníku s přístupovým místem do ulice Havlíčkova. V celém rozsahu chodníku bude umístěno nové veřejné osvětlení včetně nasvícení přechodu pro chodce. Součástí chodníku bude nové řešení odvodnění silnice I/54 vybudováním dešťové kanalizace v chodníku na pravé straně silnice I/54 v délce cca 155,50 m.

Cílem projektu je zajištění kontinuálního provozu nově postavené, zmodernizované, zrekonstruované nebo stavebně upravené komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty od data ukončení realizace projektu.

Dílčími cíli jsou:

  • zvýšení bezpečnosti pro pěší vybudováním nového přechodu pro chodce přes silnici I. třídy
  • zlepšení přístupu všech obyvatel k objektu Sportovní hala SŠP Kyjov
  • zvýšení kvality a rozšíření bezbariérových tras pro chodce ve městě

Harmonogram projektu

11/2018 – 12/2024

Struktura financování

Projekt je realizovaný s finanční podporou Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

  • Předpokládané celkové výdaje projektu: 5 464 190,55 Kč
  • Dotace z EÚ: 3 824 933,39 Kč (70%)
  • Dotace ze státního rozpočtu: 819 628,58 Kč (15%)
  • Vlastní zdroje města Kyjov: 819 628,58 Kč (15%)

Přiložené soubory