Projekty v přípravě

Situace
1

Cílem projektu je zajištění kontinuálního provozu nově postavené, zmodernizované, zrekonstruované nebo stavebně upravené komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty od data…

Multifunkční hala_Kyjov
4

Předmětem této dokumentace je výstavba multifunkční sportovní haly se zázemím. Součástí projektu jsou veškeré inženýrské přípojky, dopravní napojení a venkovní multifunkční hřiště…

Klínky
1

Výsledkem projektu by měla být rekonstrukce stávajících ploch, jak dopravních, tak odpočinkových, dále pak nové řešení chodníků, parkovišť, zeleně a veřejných rekreačních ploch…

Žižkova
2

Město Kyjov v současné době připravuje projektový záměr, jehož předmětem je komplexní revitalizace ul. Žižkova a přilehlých veřejných prostor. Cílem návrhu, který se nachází…